Övriga behandlingar

 

 

Jag kan nu erbjuda HRV- träning från januari 2017

 

 

Vad är HRV

 

HRV-träning bygger på studier av variabiliteten i hjärtrytmen sk HRV, vilket är en term inom kardiologin som beskriver det normala tillståndet hur två hjärtslag efter varandra aldrig riktigt exakt är identiska, utan skiljer sig åt i kraft, tid och längd. Variation i hjärtrytmen är normalt och ur flera perspektiv hälsosamt, till skillnad från arytmier där variationen mellan pulsslagen eller i själva pulsslagets uppbyggnad är uppenbart avvikande och ett patologiskt tillstånd. Variationen i hjärtrytmen påverkas av allmäntillståndet och regleras fysiologiskt främst av autonoma nervsystemet. Autonoma nervsystemet är alltid aktivt, men blir exhalterat eller undertryckt av olika normala och onormala tillstånd. En vältränad person har stort HRV i vila, medan HRV sjunker under ansträngning. Detta beror framförallt på muskelcellernas behov av syretillförsel som begränsar möjligheterna för hjärtat att gå ned i puls. Utrymmet för variation minskar alltså under hög ansträngning. En arbetspuls har därför ofta mindre HRV än en vilopuls. Personer som är stressade, äldre och sjuka har mindre HRV i vila.

 

 

Varför HRV- träna

 

För att skapa bättre återhämtning och mer kraft i vardagen är stress ngt många behöver lära sig hantera på ett bättre sätt. I många former av obalanser, sjukdomar och ohälsa har stress också en betydande negativ inverkan. Med hjälp av HRV- träning kan du utveckla en förbättrad förmågan att hantera stress, och därmed minska stressens symptom som högt blod tryck, sömnproblem, ångest, huvudvärk mm. och förbätra återhämtning, prestation och allmän hälsa.

 

Effekter av att HRV- träna

 

Hjärtat besitter många egenskaper. En av dem är att effektivt påverka den inre upplevelsen av balans med hjälp av sin rytm. Hjärtat kan på ett kraftfullt sätt öka och minska tempot i kroppen.

 

Vid många former av sjukdom och ohälsa har stress en betydande negativ inverkan. Det finns beräkningar som visar på att stressrelaterad ohälsa är ett av de större ohälsoproblemen. En del i stressreaktionen är överaktivitet i den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet. En kropp i hälsa reglerar aktiviteten mellan det sympatiska och det parasympatiska systemet naturligt. HRV Träningen som metod bygger på att återskapa balansen i autonoma nervsystemet. Så att du kan finna olika tillstånd där hjärtat, sinnet och känslorna är verksamma i synk och i balans och immun-, hormon- och nervsystemet ökar sin samordning.

 

Hur går HRV-träning till

 

HRV Träning innebär träning av andning och mentalt fokus. Och innebär enkla andnings- och fokuseringsövningar. Genom HRV biofeedback verktyget kan du samtidigt i realtid följa och lära dig påverka till ett mer balanserat autonomt nervsystem. En pulsgivare kopplas då till en dator, läsplatta eller mobiltelefon och registrerar dina pulsdata, vilken visas på skärmen som en sk HRV-kurva. Andningsövningarna hjälper till att utveckla en förmåga att via andningen påverka påslag i autonoma nervsystemet önskvärt och effektivt.

 

HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i autonoma nervsystem.

 

Till exempel kan du få instruktioner i hur du tränar dig i att framkalla ökad aktivitet i parasympatiska nervsystemet genom kontrollerad andning i syfte att reducera påslag i sympatiska nervsystemet. Påslag i sympatiska nervsystemet associeras med exempelvis stress, prestationsångest och panikattacker. Genom tydliga instruktioner kan du lära dig känna igen hur det känns när exempelvis andningen skapar önskad effekt, genom att betrakta HRVmönstrets form medan du tränar. På samma sätt kan du tillsammans med en handledare utforska hur HRV mönstret påverkas när spänningsläget ökar och sympatiska nervsystemet får en oönskad dominans. Även avslappnat tillstånd kan utforskas och när påslaget i parasympatiska når en icke optimal dominans.

 

HRV Biofeedback är ett utmärkt sätt att i praktiken få uppleva sinnets förmåga att påverka kroppen och stressnivån, eftersom återkopplingen är självgenererad och uppenbar på en dataskärm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRV Träning hjälper människor att hitta sin inre balans.

 

Genom att lära sig påverka hjärtats rytm genom andning, mentalt och emotionellt fokus - kan du lära dig styra din inre aktivitet och skapa ett bättre tillstånd. HRV Träning Sverige, som är HeartMaths representant i Sverige, driver på både forskning och utveckling kring och med hjärtat som verktyg. https://www.heartmath.com/ Se också: http://www.hrvtraning.se.

 

HRV Träning används framgångsrikt inom friskvård, näringsliv, företagshälsa och idrotten. Den beprövade träningsmetoden är utvecklad sedan 1991 av Heart Math Institute i USA (Amerikanskt forsknings- och utbildningsinstitut).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du nyfiken och vill testa eller bara veta lite mer; kontakta mig gärna!

 

KranioSakral terapeut Kathrin Forss

Sörnackstavägen 77, 853 57 Sundsvall

Tel nr:

076 - 11 09 197