Vad är KranioSakral terapi

Historia och utveckling

 

KranioSakral terapi är en manuell behandlingsteknik som utvecklats ur osteopatin. Den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland upptäckte på 1920-talet den KranioSakrala mekaniken.

Sutherland upptäckte att kraniets fogleder, hjärnan, hjärnhinnor, ryggmärg, korsbenet (och dess förhållande till höftbenen), centrala nervsystemet och ryggmärgsvätskan med dess cirkulation utgör ett slutet tryckutjämningssystem. Ett system som har egna rytmiska flödescykler. Sutherland upptäckte även att det gick att påverka detta KranioSakrala system.

Efter en hundraårig utveckling har sedan kunskapen utvidgats till en medicinsk behandlingsmetod med detaljerad kunskap för hur alla strukturer i kroppen är sammanlänkad med bindväv. Samt en förståelse för hur återställande av alla kroppsvävnaders orginalrörelser så som muskler, ledstrukturer, organ, ryggkotor kan ske via bindväven.

Behandlingarna påverkar alltså mycket mer än bara kraniet och korsbenet.

KranioSakral behandling idag

En helt frisk kropp uttrycker sina vävnaders originalrörelser med en viss jämn rytm. De rytmiska flödescyklerna kan kännas i hela kroppen, men vanligast i kraniets alla olika ben och längs ryggraden ner till korsbenet. Pulsationerna skapar mycket små rörelser i huvud, ansikte, ryggkotor, korsben, bäcken samt i övriga kroppen.

 

Den KranioSakrala terapeuten har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med ”lätt” hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden.

 

När det uppstått en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsad och systemet kan ha blivit kraftigt påverkat med olika låsningar, rotationer och glidningar som följd. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

 

De avvikelser som uppstår av en obalans registreras av en erfaren terapeut och med olika tekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemiskläkande reaktion. Allt samverkar till att återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv. På ett mycket varsamt sätt assisterar terapeuten kroppen till självläkning

 

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan.

Emotionell och mental påverkan

Grunden för en helhetstänkande behandlingsmetod är att den emotionella och mentala aspekten båda är lika viktiga för att nå en balans i vår kropp och kunna bli friskare som människa.

 

Vilken slags behandling du än utsätter kroppen för sker alltid en reaktion på både en fysisk, känslomässig och mental nivå. Kronisk smärta har alltid utvecklat en stor emotionell och mental påverkan på den fysiska kroppen och den fysiska smärtan har en stor påverkan på den stor påverkan på den mentala och emotionella kroppen. Dessa går alltid "hand i hand". Efter en behandling kan klienten ibland, förutom fysisk lindring av tllståndet, även känna en mental påverkan som ex. rastlöshet, lindrig ångest eller oro. Dessa tillstånd är bara temorära och är absolut mycket positiva. Speciellt om ett kroniskt tillstånd skall kunna läka istället för att bara lindra symtomen.

Hur många behandlingar behövs?

 

Antal behandlingar är mycket individuellt. Rent generellt kan man säga att de besvär som nyligen har uppstått kräver färre behandlingar, medan besvär som har varit med länge ofta kräver fler behandlingar. Ibland kan det räcka med en behandling medan andra behöver betydligt fler behandlingar.

KranioSakral terapeut Kathrin Forss

Sörnackstavägen 77, 853 57 Sundsvall

Tel nr:

076 - 11 09 197